logo


Vážení přátelé, rodiče, kolegové, příznivci standardních i alternativních aktivit.

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že pro sebe naleznete nejen informace, ale také možnost vlastní realizace.
Našim přáním je, aby se "Spirála" stala bezpečným zázemím pro rodiny dětí s potížemi v učení a chování, pro rodiče samotné, kteří by chtěli být svým dětem nápomocni při hledání efektivního způsobu učení a při rozvoji jejich nadání.
Pro každého, kdo cítí zátěž, chtěl by jí rozumět a volněji dýchat.
Organizujeme také odborné vzdělávací akce, které jsou vedené zkušenými lektory v akreditovaných programech z oblasti psychologie a pedagogiky.
Prostory Spirály využívají také lektoři, kteří nabízejí akce s alternativním zaměřením.
Věříme, že Vás zaujmou a pomohou k nalezení stability ve vlastním životě.

Záleží na každém z nás, co vlastně hledáme a jakou cestu si zvolíme…

*Děkujeme všem milým lidem za finanční dary. Této podpory si velmi vážíme.*

Pozvánka

NABÍDKA AKCÍ:

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ s Evou Pumprlovou - práce s barvami, papírem, hlínou a jiným materiálem
od 17. září do 26. listopadu 2018 vždy v pondělí v 15:00 hodin.
10 lekcí za 400 Kč.
kontakt - 739 645 258

MUZIKOTERAPIE s Hanou Mösnerovou - bubnování, hra na tibetské misky a jiné nástroje
od 17. září do 26. listopadu 2018 vždy v pondělí v 14:00 hodin.
10 lekcí za 400 Kč.
kontakt - 777 212 560

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení. Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky.
Cena - podle počtu přihlášených (max. 100 Kč).
Hlaste se e-mailem na z.janhubova@centrum.cz nebo na tel. č. 605 871 502. Volejte v době od 17 do 18h.
TERMÍN: vždy ve čtvrtek ve 13:45 - pro děti ve věku 10 až 14 roků
TERMÍN: vždy ve čtvrtek ve 14:45 - pro děti ve věku 8 až 10 roků

AKTUÁLNÍ KURZY:

STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - „MAXÍK“
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP určený pro pedagogy působící v mateřské škole a nižším stupni základní a speciální školy, speciální pedagogy, logopedy i psychology.
Více informací o významu a účelu kurzu včetně přihlášky naleznete v sekci KURZY - Maxík
Lektor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková
Cena - 3800 Kč za 16 výkukových hodin (splňuje podmínky Šablon)

Termíny kurzu MAXÍK:
10.-11. listopad 2018 - Praha >> přihláška zde
23.-24. listopad 2018 - Zábřeh >> přihláška zde

KOMUNIKACE V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH - termín bude upřesněn
- zejména v kontaktu se žáky s poruchou pozornosti a aktivity ( ADD a ADHD) a s poruchami chování a také s rodiči dětí.
Nové téma, které vzešlo z potřeby učitelů jako reakce na zvyšující se počet žáků s problematickým chováním.
Kurz je určen pro učitele MŠ,ZŠ, SŠ, výchovné poradce, speciální pedagogy, psychology, logopedy.