logo


Vážení přátelé, rodiče, kolegové, příznivci standardních i alternativních aktivit.

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že pro sebe naleznete nejen informace, ale také možnost vlastní realizace.
Našim přáním je, aby se "Spirála" stala bezpečným zázemím pro rodiny dětí s potížemi v učení a chování, pro rodiče samotné, kteří by chtěli být svým dětem nápomocni při hledání efektivního způsobu učení a při rozvoji jejich nadání.
Pro každého, kdo cítí zátěž, chtěl by jí rozumět a volněji dýchat.
Organizujeme také odborné vzdělávací akce, které jsou vedené zkušenými lektory v akreditovaných programech z oblasti psychologie a pedagogiky.
Prostory Spirály využívají také lektoři, kteří nabízejí akce s alternativním zaměřením.
Věříme, že Vás zaujmou a pomohou k nalezení stability ve vlastním životě.

Záleží na každém z nás, co vlastně hledáme a jakou cestu si zvolíme…

*Děkujeme městu Zábřeh i všem sponzorům za finanční i hmotné dary. Této podpory si velmi vážíme.*

akce

NABÍDKA AKCÍ:

Odpolední aktivity pro děti - 11 lekcí za 450 Kč.

ČLOVÍČEK s Martinou Žákovou - Jak být šťastný dospělák? Uchovat si lásku k sobě.
Umění dětské meditace, které by děti neměly zapomenout.
Učíme děti číst, psát, počítat a přitom až vyrostou, hledají cestu zpět do dětství, kde věděly kdo jsou, co chtějí, co je činí šťastnými a s kým se kamarádit prostě nechtějí. Je krásné přijít domů a hezky se pozdravit, vzájemně si naslouchat, vnímat sebe sama a nepotlačovat svoje přání...naučme se naslouchat si, za svým životem si stát a být zodpovědný za svoje činy i slova.
od 12. září 2016 vždy v pondělí v 13:30 hodin.
kontakt - 603 244 899

MUZIKOTERAPIE s Martinou Žákovou - bubnování, hra na tibetské misky a jiné nástroje
od 12. září 2016 vždy v pondělí ve 14:30 hodin.
kontakt - 603 244 899

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ s Evou Pumprlovou - práce s barvami, papírem, hlínou a jiným materiálem
od 12. září 2016 vždy v pondělí v 15:30 hodin.
kontakt - 739 645 258

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ lidí různého věku po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku a lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří by rádi rozvíjeli svoje schopnosti, posilovali paměť, zlepšovali obecnou orientaci i navazovali nové kontakty.
Prostřednictvím metody instrumentálního obohacení R.Feuersteina se zaměříme na rozvoj myšlení. Metoda učí jedince efektivně se učit, uvědoměle pracovat, odstraňuje z práce impulzivitu a strach z chyby, upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a učí jej respektovat jiný názor. Podporuje vytrvalost, trpělivost, vůli naučit se překonávat překážky.
TERMÍN: vždy ve středu ve 14:00
Cena - podle počtu přihlášených (max. 100 Kč).
Hlaste se e-mailem na z.janhubova@centrum.cz nebo na tel. č. 605 871 502. Volejte v době od 17 do 18h.

STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - „MAXÍK“
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP určený pro pedagogy působící v mateřské škole a nižším stupni základní a speciální školy.
Více informací o významu a účelu kurzu včetně přihlášky naleznete v sekci KURZY - Maxík
Lektor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková
Cena - 2500 Kč

Termíny kurzu:
22. říjen 2016 - Praha
3. listopad 2016 - Dolná Krupá (Slovensko)
12. listopad 2016 - Kunice
26. listopad 2016 - Praha
25. a 26. listopad 2016 - Ostrava

KOMUNIKACE V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH - Spirála Zábřeh - leden 2017
- zejména v kontaktu se žáky s poruchou pozornosti a aktivity ( ADD a ADHD) a s poruchami chování a také s rodiči dětí.
Nové téma, které vzešlo z potřeby učitelů jako reakce na zvyšující se počet žáků s problematickým chováním.
Kurz je určen pro učitele MŠ,ZŠ, SŠ, výchovné poradce, speciální pedagogy, psychology, logopedy.

ÚPLŇKOVÁ MEDITACE V ŽENSKÉM KRUHU
Termín bude upřesněn
Začátek v 18:30 hodin.

Místo konání: Spirála Zábřeh
Cena za celý program - 100 Kč