logo
AKTIVITY PRO DĚTI

Z důvodu změny využívaných prostor nelze v současné době realizovat.
O tato témata se můžete opět zajímat od 1. října 2023.

Odpolední aktivity jsou určeny dětem, které mají zájem zažít zajímavá a tvořivá odpoledne.

Jsou také vhodnou náplní pro děti s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, hyperaktivitou, poruchou pozornosti a hyperaktivitou ( ADD, ADHD ), rozvíjí jejich potenciál, pomáhá jim lépe pochopit sebe, přijmout své problémy a získat sílu k jejich překonávání.

Arteterapie

Výtvarné techniky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, komunikace, prožívání i výtvarného cítění jsou propojeny s příběhy literárních postav ze světa lidí i zvířat. Sledují jejich přesah do běžného života, což vede k celkovému zlepšení psychického stavu dítěte.

Muzikoterapie

Muzikoterapeutické aktivity představují spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, na hudební nástroje – bubny, i pomocí zpěvu. Muzikoterapeut zajišťuje hudebně a emocionálně příznivé prostředí, kde může každý účastník vlastními rytmy vyjádřit svoji náladu. Podporuje koncentraci a pozornost a přispívá k celkovému vyladění dítěte.

Skupinová setkání dívek a chlapců

Do skupiny mohou patřit dívky i chlapci od 12 roků, kteří mají pocit, že se při hledání místa v nové pozici dospívajícího ztrácejí, že jim rodina sice poskytuje zázemí, ale láká je parta vrstevníků, kde vnímají mnohá nebezpečí. Spolu s ostatními mohou sdílet náhled na svět, na školu, na význam vzdělávání, zejména pak pro tuto dobu tak důležité vztahy – náhled na sebe, na postoje rodičů a všech dospělých i vrstevníků.

Konalo se

akce

Pozvánka

akce