logo


PORADENSTVÍ, TERAPIE A VZDĚLÁVÁNÍ:

PaedDr. Zdeňka Janhubová

Speciálně pedagogická terapie zaměřená

na přípravu předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou na vstup do školy s využitím stimulačního programu Maxík

na prevenci rozvoje specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie,

   i na jejich nápravu

na rozvoj oslabených dílčích funkcí, které jsou základem pro úspěšný rozvoj školních dovedností

posílení koncentrace pozornosti

zmírnění projevů poruchy aktivity a pozornosti

rozvoj myšlení s cílem naučit se efektivně učit a pracovat pomocí percepčně motorických cvičení a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení


Terapeutická práce s rodinou dětí, které mají problémy v učení a chování.

Individuální konzultace pro žáky a studenty středních a vysokých škol, kteří hledají efektivní způsob učení.

Individuální terapie pro dospělé po úrazu hlavy, cévní mozkové příhodě, nádorovém onemocnění mozku, potížemi s pamětí a orientací.

Psychoterapeutické konzultace pro dospělé podle jejich aktuální potřeby.

*Poskytované služby jsou plně hrazeny klientem.*