logo


AKTUÁLNÍ KURZY:

1. STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - „MAXÍK“
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP určený pro pedagogy působící v mateřské škole a nižším stupni základní a speciální školy, speciální pedagogy, logopedy i psychology.
Více informací o významu a účelu kurzu včetně přihlášky naleznete v sekci KURZY - Maxík
Lektor: Zdeňka Janhubová, Pavla Bubeníčková
Cena - 4000 Kč za 16 výkukových hodin (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu MAXÍK:
14. - 15. zaří 2024 - Praha - Zdeňka Janhubová (kurz obsazen)

2. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený zejména pro učitele mateřské školy, pro speciální pedagogy a psychology v MŠ působící.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová, Mgr. Jana Kratochvílová
Cena - 4000 Kč za 16 výukových hodin, metodické a diagnostické materiály (splňuje podmínky Šablon)
Termíny kurzu:
18. - 19. kveten 2024 - Praha - Zdeňka Janhubová (kurz obsazen)

3. ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ I ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele mateřské školy, 1. stupně základní a speciální školy, pro speciální pedagogy a psychology.
Program obsahuje materiály k rozvoji grafomotorických dovedností. Je zaměřen na podporu znalostí, dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace předškolních dětí a žáků prvních ročníků základní i speciální školy. Vychází z fyziologického vývoje pohybu, koordinačně propojuje pohyb s dechem, rozvíjí a upevňuje pohybová schémata, která jsou s rozvojem psaní spojena.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová
Cena - 1 500 Kč za 8 výukových hodin, metodické materiály a grafomotorické listy
Termíny kurzu:
Kurz bude uskutečněn po vytvoření skupiny zájemců. Termín bude uveřejněn.

4. FUNKČNÍ PŘÍSTUPY K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, S PROBLÉMY S POZORNOSTÍ A KOMUNIKACÍ
Odborný kurz akreditovaný MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele 1. a 2. stupně základní a speciální školy, pro speciální pedagogy a psychology.
Je zaměřen na využití efektivního přístupu k žákovi. Na zvýšení schopnosti komunikace pedagoga s žákem nejen s ADHD v problémových situacích. Dále na využívání nových metod a forem výuky pro rozvoj žáků základní školy jako prevence rizika školního neúspěchu.
Lektor: PaedDr. Zdeňka Janhubová, PhDr. Pavla Štalmachová
Cena - 1 500 Kč za 8 výukových hodin
Termíny kurzu:
Kurz bude uskutečněn po vytvoření skupiny zájemců. Termín bude uveřejněn.