logo


PSYCHOLOŽKA PRO DĚTI A RODIČE:

Mgr. Kateřina Paclíková

Jsem psycholožka, certifikovaná poradkyně pro rodiče a děti a frekventantka psychoterapeutického výcviku pro práci s dětmi. Mimo svoji soukromou praxi lektoruji besedy pro rodiče, vedu svépomocné skupiny v centru Snoezelen Olomouc a studuji doktorské studium na Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci. Jsem také facilitátorka Kruhu bezpečného rodičovství, programu na podporu bezpečné vztahové vazby mezi rodiči a dětmi.
V neposlední řadě jsem mámou svojí dcery, díky které se učím více poznávat samu sebe. Věřím tomu, že vědomý přístup k rodičovství (vím, co děti potřebují a proč se chovají v určitém věku určitým způsobem, a taky vím, co to dělá se mnou, proč a jak s tím pracovat, jak se zdrojovat) je cestou ke šťastnému životu dětí i rodičů, potažmo i celé společnosti.

PRAXE:
5/2022 – současnost: Psychologické poradenství pro děti a rodiče, terapie pro děti a dospívající
10/2021 – současnost: Lektorka besed pro rodiče, vedení svépomocných skupin, facilitátorka Kruhu bezpečného rodičovství (KbR), individuální poradenství pro rodiče v centru Snoezelen Olomouc, garantka lokalizace KbR v ČR
9/2016 – 3/2020: Asistentka koordinátora projektu Rodina v klidu, lektorka programů a aktivit v centru Snoezelen Olomouc
9/2016: Vedení adaptačního kurzu pro ZŠ Severovýchod Zábřeh
3/2016 – 5/2016: Erasmus+ pracovní stáž ve School Completion Programme v Dublinu (program na ZŠ a SŠ pracující s dětmi ohroženými předčasným odchodem ze školy)
2015 – 2016: Odborné praxe v oblasti klinické psychologie ke kurzu Psycholog ve zdravotnictví (Dětské centrum Ostrůvek, Oddělení klinické psychologie, dětská klinika FNOL, Ambulance klinické psychologie Zábřeh na Moravě)
2013 – 2015: Odborné praxe v rámci studia v oblasti klinické psychologie, sociální psychologie a pedagogicko-psychologického poradenství (dětská klinika FNOL, PL Šternberk, oddělení psychiatrie FNOL, NZDM KudyKam Olomouc, PPP Olomouc)
2011 – 2015: Aktivní členka České asociace studentů psychologie (ČASP, z.s.)

VZDĚLÁNÍ:
2017 – současnost: Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI), obor Sociální a spirituální determinanty zdraví, doktorské prezenční studium
2014 – 2017: FF UP v Olomouci, obor Psychologie, navazující magisterské prezenční studium, ukončeno SZZK
2011 – 2014: FF UP v Olomouci, obor Psychologie, bakalářské prezenční studium, ukončeno SZZK
2003 – 2011: Gymnázium Zábřeh, ukončeno maturitní zkouškou

KURZY A VÝCVIKY:
7/2022: Facilitátor Kruhu bezpečného rodičovství (COSPTM Online Facilitator Training – Circle of Security Parenting)
1/2020 – současnost: Systematický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a v psychoterapii dětí (akreditováno ČAP a MŠMT) – 12/2023 dokončena poradenská část certifikátem Poradce pro rodiče a děti
12. – 13. 11. 2018: Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími
21. 6. 2018: Lektorské dovednosti pro práci s dětmi se specifickými potřebami
2017 – 2018: Roční Akademie Mindfulness – lektor Mindfulness
2018: Autogenní trénink I. stupeň
2018: Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí
28. 3. 2017: Psychofyziologie pro pomáhající profese
2016: Respektovat a být respektován
2. – 5. 8. 2016: Spolu a jinak ve školním poradenství
11. 2. 2016: Základy krizové intervence ve škole
2014 – 2016: Psycholog ve zdravotnictví
2. 5. 2014: Úvod do práce s dětskou kresbou
19. 10. 2013: Motivační rozhovory
2012 – 2013: Kompletní krizová intervence

PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI:
• Paclikova K, Dankulincova Veselska Z, Madarasova Geckova A, Dijk JPV, Reijneveld SA. Adolescent Enrollment in Psychosocial Care: Do Parents Make a Difference? Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 27;17(19):7066. doi: 10.3390/ijerph17197066
• Paclikova K, Dankulincova Veselska Z, Madarasova Geckova A, van Dijk JP, Reijneveld SA. Adolescents without problems but involved in care system: how do parental characteristics relate to this? (poster). EHPS 2019, Dubrovnik.
• Paclikova K, Dankulincova Veselska Z, Filakovska Bobakova D, Palfiova M, Madarasova Geckova A. What role do family composition and functioning play in emotional and behavioural problems among adolescent boys and girls?. Int J Public Health. 2019;64(2):209-217. doi:10.1007/s00038-018-1171-x
• Paclíková, K., & Sobotková, I. (2018). Vhled do života dospívajících s chronickým revmatickým onemocněním (poster). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.
• Kapitoly v knize Boľavé kĺbiky Mgr. Janky Dobšovičovej Černákovej a kol. (2017)