logo

AKTIVITY PRO SENIORY


PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI

Programy jsou zaměřeny na pomoc dospělým jedincům, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nádorové onemocnění mozku nebo jsou po úrazu hlavy, mají problémy s pamětí a orientací, ale také všem stárnoucím i starším lidem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti a udržet se tak v dobré kondici.
Není omezena na žádnou věkovou ani výkonnostní skupinu.

RELAXACE

Lektor: PhDr. Kateřina Poláková

Největší objev, který můžete udělat, je objev sebe sama a svých možností.


Umět relaxovat znamená naučit se předcházet potížím a udržet vyrovnanou osobnost.

Je to proces, kdy se učíme za krátký čas získat mnoho energie, kterou pak můžeme postupně dlouhodobě vydávat .

Autogenní trénink duševních sil a jiné relaxační metody a techniky posilují to, co je zdravé a zmírňují nebo odstraňují to nezdravé, lze najít, objevit sama sebe, naučit se seberegulaci a tím sebenápravě, zvýšit koncentraci, zbavit se afektivního chování, dojít k uvolnění a k hledané vyrovnanosti, klidu a pohodě. Důležitým prvkem je i možnost odstranění potíží psychosomatické povahy. To ovšem za předpokladu soustavného, pravidelného, důsledného a vytrvalého cvičení.

Úspěch autogenního tréninku je tedy závislý na každém cvičícím, který zpočátku spolupracuje s terapeutem, ale postupně je schopen převzít svou psychickou pohodu do svých rukou a stává se terapeutem sám sobě.