logo
AKTIVITY PRO SENIORY

Z důvodu změny využívaných prostor nelze v současné době realizovat.
O tato témata se můžete opět zajímat od 1. října 2023.

PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI

Programy jsou zaměřeny na pomoc dospělým jedincům, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nádorové onemocnění mozku nebo jsou po úrazu hlavy, mají problémy s pamětí a orientací, ale také všem stárnoucím i starším lidem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti a udržet se tak v dobré kondici.
Není omezena na žádnou věkovou ani výkonnostní skupinu.

RELAXACE

Lektor: PhDr. Kateřina Poláková

Největší objev, který můžete udělat, je objev sebe sama a svých možností.


Umět relaxovat znamená naučit se předcházet potížím a udržet vyrovnanou osobnost.

Je to proces, kdy se učíme za krátký čas získat mnoho energie, kterou pak můžeme postupně dlouhodobě vydávat .

Autogenní trénink duševních sil a jiné relaxační metody a techniky posilují to, co je zdravé a zmírňují nebo odstraňují to nezdravé, lze najít, objevit sama sebe, naučit se seberegulaci a tím sebenápravě, zvýšit koncentraci, zbavit se afektivního chování, dojít k uvolnění a k hledané vyrovnanosti, klidu a pohodě. Důležitým prvkem je i možnost odstranění potíží psychosomatické povahy. To ovšem za předpokladu soustavného, pravidelného, důsledného a vytrvalého cvičení.

Úspěch autogenního tréninku je tedy závislý na každém cvičícím, který zpočátku spolupracuje s terapeutem, ale postupně je schopen převzít svou psychickou pohodu do svých rukou a stává se terapeutem sám sobě.