logo


*Děkujeme městu Zábřeh i všem sponzorům za finanční i hmotné dary. Této podpory si velmi vážíme.*

PORADENSKÉ, TERAPEUTICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Zajišťuje systematickou péči o děti, žáky a studenty s problémy v učení a chování, která vede k celkovému zlepšení jejich psychického stavu, následně pak k ozdravění celé rodiny. Poskytuje zázemí pro skupinu ohrožených a zdravotně znevýhodněných dětí, které mají potíže se zapojením do aktivit v běžných skupinách.

Prostřednictvím moderních metod se podílí na rozvoji učebního potenciálu žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.

Poskytuje informační servis pro rodiče o nejvýhodnějším výchovném přístupu k těmto dětem. Šíří osvětu s cílem dosáhnout větší informovanosti veřejnosti o dané problematice.

Systematicky rozvíjí také dospělé jedince i seniory za účelem zvýšení kvality jejich života i uplatnění v pozdějším věku.

Realizuje vzdělávací a výcvikové programy pro profesionály a širokou veřejnost. Pořádá a organizuje odborné kurzy a přednášky, semináře, školení a další vzdělávací aktivity se zaměřením na danou problematiku.